OBÓZ LETNI „AT HOME OR ON A WORLD SCALE-EDUCATION FOR PEACE” W AUSTRII

Austria Obóz, zorganizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Oświatowym „Sowa”, obędzie się w dniach 25.06 – 11.07.2016 roku w Klaffer am Hochficht w Austrii. Jest to międzynarodowe spotkanie młodzieży z Estonii, Litwy, Czech, Austrii, Portugalii, Grecji i Polski i jest sfinansowane z programu Erasmus+. Tematem wiodącym obozu jest POKÓJ.
W wakacyjnym obozie może wziąć udział 6 osób z Polski (3 dziewczyny i 3 chłopców). Wszyscy uczestnicy zamieszkają w ośrodku, a ostatnie 3 dni spędzi pod namiotami.
Kryteria kwalifikacji:
1. List motywacyjny: Dlaczego ja mam pojechać? (po polsku).
2. Lista osiągnięć: konkursy, działania społeczne.
3. Ocena z języka angielskiego – min. dostateczna.
Szczegółowych informacji udziela pani Joanna Oleszczyk.