KOLEJNY WYJAZD DO AUSTRII

erasmus trofaiach Lista uczniów Publicznego Gimnazjum im. Polskich Profesorów Lwowskich w Pęgowie biorących udział w programie Erasmus+ „INSIDE OUT” w Trofaiach w Austrii

czas mobilności 14.10.2016r. – 23.10.2016r.

Participants/uczestnicy:

  1. Agata Cerkowniak klasa IIIB
  2. Zofia Zełep klasa IIIA
  3. Jagoda Żmuda klasa IIIC
  4. Wiktoria Drozd klasa IIIC
  5. Dawid Żuk klasa IIIA
  6. Łukasz Daniel    klasa IIIC

Guardian, leader/opiekun, lider

Aleksandra Leżoń
Małgorzata Antoszczyszyn – Gryz