DZIEŃ TOLERANCJI 16.11.2016

tolerancja
1. Spotkania połączonych klas
1 lekcja 2 klasy abc
2 lekcja 3 klasy abc
3 lekcja 1 klasy abc
w sali nr 1

Spotkanie z grupą projektową + zabawa, jakie emocje towarzyszą nam jeśli inni traktują nas gorzej lub lepiej z wykorzystaniem etykiet przyklejanych na czoło + refleksje jak się czułem będąc tak traktowanym.

2. Prelekcja filmu na godzinach wychowawczych Nick Vujicic o nękaniu w szkole FILM

3. Na długiej przerwie happening, nauka żąglowania, muzyka, TWORZENIE NAPISÓW NA KOSZULKACH

4. Po lekcjach ok. 16 dla chętnych uczniów i dorosłych, konferencja on-line prowadzona przez uczestników wyjazdu do Austrii z uchodźcami z Syrii.