POTRZEBNA POMOC

 Prosimy o pomoc dla rodziny z Siemianic, której spłonął dom. Nie mają nic – liczy się każda pomoc.

Wpłat można dokonywać na konto Stowarzyszenia dla Siemianic,
nr 26 9583 0009 0018 5006 2000 0010 z dopiskiem „pomoc dla Eli i Bogusia Szczepaniak w zw. z pożarem lub na konto Parafialnego Oddzialu Caritas koniecznie z dopiskiem:
DOM nr 43 9583 0009 0000 2222 2000 0001

Szczegółowe informacje: Potrzebna pomoc