WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE SZKOLNE

 03.04.2017 (poniedziałek) uczestniczyliśmy w wielkopostnych rekolekcjach szkolnych, które poprowadził O. Krzysztof Piskorz, karmelita z Wrocławia. Gimnazjaliści w skupieniu  uczestniczyli we mszy świętej i z uwagą wysłuchali nauki do nich skierowanej. Tematyką była m.in. świętość i potępienie, niebo i piekło. Dziękujemy Ojcu Krzysztofowi za skierowane do nas słowa, a Księdzu Proboszczowi za zorganizowanie dla nas spotkania rekolekcyjnego.