NOWA STRONA INTERNETOWA

Ze względu na reformę oświaty Publiczne Gimnazjum im. Polskich Profesorów Lwowskich w Pęgowie zostało połączone ze Szkoła Podstawową im. Adama Mickiewicza w Pęgowie. W związku z tym funkcjonować będzie jedna wspólna strona internetowa Szkoła w Pęgowie, na którą serdecznie zapraszamy.