Konsultacje i zebrania

07.09.2016 – zebrania, godz. 17.30

19.10.2016 –  konsultacje, godz. 17.00

21.12.2016 –  konsultacje dot. zagrożeń oceną niedostateczną na I sem. godz. 17.00

01.02.2017 –  zebranie  godz. 17.00

05.04.2017 – zebrania, godz. 17.00, konsultacje 17.30

17.05.2017-  konsultacje dot. zagrożeń oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego, godz. 17.00

Konsultacje – sale