Nadanie szkole imienia

Uroczystość nadania gimnazjum imienia Polskich Profesorów Lwowskich

12 czerwca 2015 roku

12 czerwca Publiczne Gimnazjum w Pęgowie otrzymało imię Polskich Profesorów Lwowskich. Uroczystości rozpoczął występ przygotowany przez uczniów i absolwentów szkoły ubranych w stroje Polski międzywojennej. Rzecz działa się w kawiarnianej scenerii z lat 30 i dotyczyła wydarzeń związanych
z Profesorami Lwowskimi. Przedstawiono scenki rodzajowe z kawiarni lwowskiej, w której przed wojną spotykali się profesorowie.

Drugą część, oficjalną, zainaugurowano odśpiewaniem hymnu polskiego. Kolejno przemawiali przedstawiciele władz lokalnych i kuratoryjnych, dyrektorzy zaproszonych szkół i przedstawiciele rodziców. Głos zabrali goście honorowi, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, kombatanci, a także potomkowie ofiar niemieckiej zbrodni na Wzgórzach Wuleckich: prof. Zygmunt Vetulani, dr Zbigniew Kostecki i oraz Pani Ewa Komornicka. Zaproszeni goście złożyli najserdeczniejsze życzenia i zachęcali do inspirowania się dokonaniami zacnych patronów. Goście na ręce Pani Dyrektor złożyli także podziękowanie
za pielęgnowanie polskiej tradycji i historii.