Polecamy!

 Ze szkolnej biblioteki Publicznego Gimnazjum im. Polskich Profesorów Lwowskich w Pęgowie korzystać mogą: uczniowie i ich rodzice, pracownicy i absolwenci szkoły. W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiliśmy 697 książek na kwotę 15000 zł. Ofertę mamy więc dość obszerną i zróżnicowaną. Serdecznie zapraszamy!