PZU z kulturą – „W poszukiwaniu kultury”

Dzięki realizacji projektu dotacyjnego „W poszukiwaniu kultury” (15000 zł) młodzież:
– pozna bogactwo kulturowe swojej małej ojczyzny
– doceni dorobek przodków, zrozumie pojęcie tożsamości narodowej
– pozna różne rodzaje sztuki
– stanie się świadomym odbiorcą kultury wysokiej
– pozna działalność różnych instytucji kulturalnych Wrocławia
– poszerzy swoją wiedzę na temat sztuki: teatru, muzyki, malarstwa, rzeźby, architektury itp.
– pozna ofertę instytucji kulturalnych i nauczy się z niej korzystać
– rozbudzi w sobie ciekawość i chęć poznania świata, uwrażliwi się na jego piękno
– nabierze ogłady towarzyskiej, będzie wiedziała, jak zachowywać się w różnych miejscach kultury, jaki strój jest stosowny do danej sytuacji

Ponadto dzięki realizacji projektu:
– wzrośnie atrakcyjność procesu nauczania
– szkoła wzbogaci swoją ofertę edukacyjną
– podniosą się czynniki nauczania i wychowania

W ramach projektu planujemy:
* Zajęcia w szkole nt. savoir-vivre w miejscach kultury i sztuki
* Wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu na lekcję teatralną pt. „Tajemnice teatru plastycznego” (wyjazd nr 1).
* Wyjazd do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu na koncert edukacyjny „Mistrzowie perkusji” (wyjazd nr 2).
* Zajęcia redakcyjne w szkole.
* Warsztaty teatralne w szkole zakończone spektaklem poprowadzi p. Patryk Ołdziejewski.
* Wyjazd do Teatru Polskiego we Wrocławiu (wyjazd nr 3).
* Zajęcia plastyczne: „Czy dźwięki można namalować?” poprowadzi p. Agnieszka Pańszczyk-Natanek.
* Wyjazd do Teatru Współczesnego we Wrocławiu (wyjazd nr 4).
* Warsztaty teatralne w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu
* Zajęcia w szkole „Czy sztuka jest trudna, czy przyjemna?”
* Wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu na spektakl ”Trzej Muszkieterowie” (wyjazd nr 5).
* Zajęcia szkolne „Arcydzieła opery i operetki”.
* Wyjazd do Opery Wrocławskiej (wyjazd nr 6).
* Wyjazd do Panoramy Racławickiej oraz do Muzeum Narodowego we Wrocławiu – lekcja teatralna połączona ze zwiedzaniem (wyjazd nr 7).
* Zajęcia szkolne „Co widzieliśmy, w czym uczestniczyliśmy?”
* Zakończenie projektu – prezentacja prac uczniów.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: p. Paulina Adamczyk, p. Małgorzata Dworniczak i p. Ewa Lenartowicz.